220 podijeljeno sa 26 dugih podjela

Upotrijebite donji obrazac za pretvorbu, odvojene brojeve zarezom.

2 dec mjesta 2 dec mjesta 3 dec mjesta 4 Dec mjesta 5 Dec mjesta 6 Dec mjesta 7 Dec mjesta 8 Dec mjesta 9 Dec mjesta 11 Dec mjesta 12 Dec mjesta 1 Dec mjesta

220 podijeljeno sa 26 jednako je kao 220 ÷ 26

220 podijeljeno sa 26 kao razlomak

220/26 ÷ 2
110/13

220/26 u najjednostavnijem obliku je = 110/13

220/26 = 86/13do mješovite frakcije220/26 = 8,46153846154 kao decimalni oblik

220/26 = 8,46 na 2 decimale

220/26 = 8,5 s najbližom desetinkom220/26 = 8,46 sa najbližom stotinom

220/26 = 8,462 s najbližom tisućinkom

Kalkulator za pojednostavljivanje razlomaka ili Kalkulator za razlučivanje razlomaka mrežni je matematički alat koji zadani razlomak pretvara u njegov najjednostavniji ili smanjeni oblik. Jednostavno pojednostavljuje razlomke i prikazuje korak za pretvorbu u najjednostavniji oblik

Primjer Pojednostavite 50/100

Recimo da želimo pojednostavniti 50/100 u smanjenom obliku. Počinjemo testirati sve cijele brojeve da vidimo hoće li se podijeliti 50 i 100 da bi se dobila sljedeća rezultirajuća vrijednost. Dobivena vrijednost bit će pojednostavljeni razlomak. dakle, započinjemo s 2 i nastavljamo provjeravati do broja 19.

50/100 ÷ 2 = 25/50; to dijeli započinjemo opet s 2
25/50 ÷ 2 = 12,5 / 25, a ne cijele vrijednosti, pa pokušajte sa sljedećim najvećim brojem, 3
25/50 ÷ 3 = 8,333 / 16,67, nije cijeli broj, pa pokušajte sa sljedećim najvećim brojem, 4
25/50 ÷ 4 = 6,25 / 12,5, ne cijeli broj, pa pokušajte sa sljedećim najvećim brojem, 5
25/50 ÷ 5 = 5; to dijeli, započinjemo opet s 2
5/10 ÷ 2 = 2,5 / 5, a ne cijeli broj, pa pokušajte sa sljedećim najvećim brojem, 3
5/10 ÷ 3 = 1,67 / 3,33, a ne cijeli broj, pa pokušajte sa sljedećim najvećim brojem, 4
5/10 ÷ 4 = 1,25 / 2,5, nije cijeli broj, pa pokušajte sa sljedećim najvećim brojem, 5
5/10 ÷ 5 = 1/2
Dakle, pojednostavljeno 50/100 isto je što i 1/2

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Choose how many decimal places you want .
  2. Click on convert to simplest form.

Ostale pretvorbe brojeva koje treba uzeti u obzir

mapa za dijeljenje linuxa s Windowsima

1 dva 3 4 5 6 7 8 9 10 jedanaest 12 13 14 petnaest 16 17 18 19 dvadeset dvadeset i jedan 221

2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3. 4 35 36 37 38 39 40 41 42 221