Pretvori bazu dnevnika 2 od 13 na mreži

Upotrijebite obrazac u nastavku da biste izvršili konverziju.

Dnevnik 2 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Dnevnik odgovora pretvorbedva13 = 3.70043971814

RiješenjeKorak 1

Dnevnikdva13 = Dnevnik (13) ÷ Dnevnik (2)

5 od 2500

Dnevnik (13) = 1.11394335231Dnevnik (2) = 0,301029995664

589 podijeljeno s 31

Dnevnikdva13 = 1,11394335231 ÷ 0,301029995664

Godine = 3.70043971814Korak 2

Alternativno, logaritam se može izračunati ovako.

191 podijeljeno sa 3

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Ostale pretvorbe brojevnog sustava za provjeru

dva 3 4 5 6 7 8 9 10 jedanaest 12 13 14 petnaest 16 17 18 19 dvadeset dvadeset i jedan 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

124 podijeljeno sa 6

Pretvorba brojevnog sustava su brojevi od 1-32 gdje su broj 2-9 predstavljeni jednostavnim brojevima, a brojevi 11-32 slovima A-Z.

Brojne baze 2-9 su 2,3,4,5,6,7,8,9

Brojne baze 11-32 su

11 = A 12 = B 13 = C 14 = D 15 = E 11 = Ž 12 = G 13 = H
14 = I 16 = J 17 = K 18 = L 19 = M 20 = N 21 = O 22 = P.
23 = Q 24 = R 25 = J 26 = T 27 = U 28 = V 29 = Z 30 = X
31 = Y 32 = Z

1 dva 3 4 5 6 7 8 9 10 jedanaest 12 13 14 petnaest 16 17 18