Ctrl + E

Ctrl + E

Alternativno se naziva Control + E i Tamo je , Ctrl + E je tipkovni prečac koji se razlikuje ovisno o programu. Na primjer, u većini internetskih preglednika Ctrl + E koristi se za fokusiranje na adresu ili traku.

Kako se koristi tipkovni prečac Ctrl + E

Da iskoristim ovo tipkovni prečac , pritisnite i držite bilo Ctrl tipku i dok nastavljate zadržavati, pritisnite E.Ctrl + E u internetskom pregledniku

U Krom , Rub , Firefox , Opera , i Internet Explorer , Ctrl + E se fokusira na adresna traka , traka za pretraživanje ili višenamjenski okvir. Upotreba ovog prečaca može biti korisna kada završite s pregledavanjem trenutne stranice i želite unijeti novu adresu ili potražiti nešto drugo bez korištenja miša.

Ctrl + E u Microsoft PowerPointu

U Microsoftu Powerpoint , tipkovni prečac Ctrl + E poravnava objekt s centar tobogana.

Ctrl + E u programu Microsoft Word

U Microsoft Word , pritiskom na Ctrl + E mijenja se poravnanje retka ili odabranog teksta tako da je usredotočena na stranici.Ctrl + E u Google tablicama

U Google tablice , pritiskom na Ctrl + E skuplja se formula proširenog niza.

Korištenje Ctrl + E sa Skypeom

U Skypeu pritiskom na Ctrl + E prekida se trenutni poziv.

Ispod su veze do srodnih tipkovnih prečaca i pojedinih stranica s tipkama.