Čimbenici 107

Upotrijebite donji obrazac za pretvorbu, odvojene brojeve zarezom.

Čimbenici su

Čimbenici 107 = 1, 107Čimbenici 107 koji zbrajaju 108 = 1 + 107

zapisnik 3 81
Pretvaranje u faktore 107

Čimbenici od 107 brojeva dobivamo pronalaženjem brojeva koji se mogu množiti zajedno kako bi se izjednačio ciljni broj koji se pretvara.

To znači brojeve koji mogu podijeliti 107 bez ostataka. Dakle, prvi broj koji treba uzeti u obzir je 1 i 107

Dobivanje faktora vrši se ronjenjem broja s brojevima nižim od vrijednosti kako bi se pronašao onaj koji neće ostaviti ostatak. Brojevi koji se dijele bez ostataka su faktori.

Instructions:  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Ostale pretvorbe brojeva koje treba razmotriti

107 108 109 110 111

109 110 111 112 113baza trupaca 4

108 109 110 111 112

Čimbenici su brojevi koje množite da biste dobili drugi broj. Na primjer, čimbenici 25 su 5 i 5, jer je 5 × 5 = 25. Neki brojevi imaju više faktora (više od jednog načina na koji se uzima u obzir). Na primjer, 12 se može računati kao 1 × 12, 2 × 6 ili 3 × 4. Broj koji se može računati samo 1 puta naziva se 'glavni'. Prvih nekoliko prostih brojeva su 2, 3, 5, 7, 11 i 13. Broj 1 se ne smatra glavnim brojem i obično nije uključen u faktorizacije, jer 1 ulazi u sve. (Broj 1 je u ovom kontekstu pomalo dosadan, pa se zanemaruje.

Usput, postoje neka pravila djeljivosti koja vam mogu pomoći u pronalaženju brojeva po kojima se dijele. Mnogo je pravila o djeljivosti, ali najjednostavnija za uporabu su ova: Ako je broj paran, onda je djeljiv sa 2. Ako se brojevi broja zbroje s brojem koji je djeljiv sa 3, tada je i sam broj djeljiv sa 3. Ako je broj završava s 0 ili 5, tada je djeljiv s 5.

5000 podijeljeno sa 7

Naravno, ako je broj djeljiv dva puta sa 2, onda je djeljiv sa 4; ako je djeljivo sa 2 i sa 3, onda je djeljivo sa 6; a ako je djeljiv dva puta s 3 (ili ako je zbroj znamenki djeljiv s 9), onda je djeljiv s 9. Ali budući da nalazite faktorizaciju, zapravo vam nije stalo do ovih neprimjernih pravila djeljivosti. Postoji pravilo za djeljivost sa 7, ali je dovoljno komplicirano da je vjerojatno lakše jednostavno izvršiti podjelu na kalkulatoru i provjeriti hoće li uopće izaći.

Ako vam ponestane malih brojeva i niste završili s faktoringom, nastavite pokušavati sve veće i veće cijele brojeve (9, 14, 17, 20, 23 itd.) Dok ne pronađete broj koji se može dijeliti bez ostatka. Na primjer, 13 je faktor 52 jer se 13 dijeli točno na 52 (52 ÷ 13 = 4 ne ostavljajući ostatak). Cjelovit popis čimbenika od 52 je: 1, 2, 4, 13, 26 i 52 (svi se oni dijele točno na 52). Ako se vaš broj ne dijeli, jedini potencijalni djelitelji su veći brojevi. Budući da je kvadrat vašeg broja veći od broja.