Nova linija

DO nova linija je znak koji koristi kraj a crta teksta i početak novog retka. S ranim računalima, ASCII kod stvoren je da predstavlja novi redak jer je sav tekst bio u jednom retku.

U programskim jezicima, kao što su C , Java , i Perl , znak novog retka predstavljen je kao ' n' što je slijed bijega . Ispod su primjeri kako se nova linija može koristiti u Perlu.

#!/usr/bin/perl  
# Print 'Hello World!' and start a new line with
print 'Hello World! ';

#Locate and replace any newlines in the mydata variable
#and replace those newlines with a ** as the separator. $mydata =~ s/ /**/g;

U prvom odjeljku gornjeg primjera koda, Perl će prvo ispisati 'Hello World!' i prijeđite na sljedeći redak. U drugom odjeljku primjera koda, $ mydata varijabilna bi sve nove linije skinuo i zamijenio s '**'. Korištenjem ove vrste regularni izraz je korisno pri raščlanjivanju teksta s novim redovima ili smještanje podataka s novim redovima u jedan redak teksta.

Bilješka

Nova linija nije isto što i povratak kočijom.