Faktorizacija premijera iz 336

Upotrijebite donji obrazac za pretvorbu, odvojene brojeve zarezom.

Čimbenici su

Glavni faktori 336 = 2, 2, 2, 2, 3, 7

Što je isto kao = 24x 3 x 7

Stablo glavnih faktora iz 336

336
/
2 168 /
2 84 /
2 42 /
2 21 /
3 7 /
7 1

Stablo faktora iz 336 gore pokazuje razinu podjela izvršenih kako bi se dobili brojevi faktora. Proučite stablo kako biste vidjeli podjelu korak po korakFaktorizacija prostih brojeva ili faktorizacija cijelog broja određivanje je skupa glavnih međusobnih brojeva koji se množe kako bi se dobio izvorni cijeli broj. Poznat je i pod nazivom glavna razgradnja.

Pretvaranje u faktore 336

Faktorizaciju cijelog broja od 336 dobivamo pronalaženjem popisa prostih brojeva koji mogu podijeliti broj, zajedno s njihovim mnoštvima.

To znači prosti brojevi koji mogu podijeliti 336 bez ostataka. Dakle, prvi broj koji treba uzeti u obzir je 2

Dobivanje faktora vrši se ronjenjem broja s brojevima nižim od vrijednosti kako bi se pronašao onaj koji neće ostaviti ostatak. Brojevi koji se dijele bez ostataka su faktori.Faktorizacija prostih brojeva razlikuje se od prostih brojeva. prosti brojevi su cjelobrojni brojevi koji se mogu podijeliti sami po sebi i 1. na primjer 7 se može podijeliti sam po sebi i 1, tako da je to prost broj.

log2 (7)

Cijeli brojevi koji se mogu podijeliti s drugim brojevima nazivaju se složeni brojevi. Faktorizacija prme vrši se na složene brojeve, a ne na proste brojeve.

Prvih 10 osnovnih cijelih brojeva su 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Primjer faktorizacije

Recimo da želimo pronaći osnovne faktore 50. Počinjemo testirati sve cjelobrojne brojeve kako bismo vidjeli dijele li i koliko često 50 i naknadnu rezultirajuću vrijednost. Rezultirajući skup čimbenika bit će prost jer će se, na primjer, kada se iscrpi 2, iscrpiti i svi višekratnici od 2.

50 ÷ 2 = 25; spremite 2
25 ÷ 2 = 12,5, a ne cijeli broj, pa pokušajte sljedeći najveći broj, 3
25 ÷ 3 = 8,333, a ne cijeli broj, pa pokušajte sljedeći najveći broj, 4
25 ÷ 4 = 6,25, a ne cijeli broj, pa pokušajte sa sljedećim najvećim brojem, 5
25 ÷ 5 = 5; uštedite 5
5 ÷ 5 = 1; uštedite 5
Dakle, 50 čimbenika = 2 x 5 x 5 što je isto kao 2 x 5dva

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Ostale pretvorbe brojeva koje treba uzeti u obzir

336 337 338 339 340 341 342 343 344 3. 4. 5 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355