Primena faktorizacije iz 3840

Upotrijebite donji obrazac za pretvorbu, odvojene brojeve zarezom.

Čimbenici su

Glavni faktori 3840 = 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5

Što je isto kao = 28x 3 x 5

Stablo glavnih faktora iz 3840

235 * 6
3840
/
2 1920 /
2 960 /
2 480 /
2 240 /
2 120 /
2 60 /
2 30 /
2 15 /
3 5 /
5 1

Stablo faktora iz 3840. gore pokazuje razinu podjela izvršenih kako bi se dobili brojevi faktora. Proučite stablo kako biste vidjeli podjelu korak po korakFaktorizacija prostih brojeva ili cijela brojka na broj je određivanje skupa glavnih međusobnih brojeva koji se množe i daju izvorni cijeli broj. Poznat je i pod nazivom glavna razgradnja.

289 podijeljeno sa 17

Pretvaranje u faktore od 3840

Faktorizaciju cjelobrojnog broja 3840 dobivamo pronalaženjem popisa prostih brojeva koji mogu podijeliti broj, zajedno s njihovim mnoštvima.

To znači prosti brojevi koji mogu podijeliti 3840 bez ostataka. Dakle, prvi broj koji treba uzeti u obzir je 2

Dobivanje faktora vrši se ronjenjem broja s brojevima nižim od vrijednosti kako bi se pronašao onaj koji neće ostaviti ostatak. Brojevi koji se dijele bez ostataka su faktori.Faktorizacija prostih brojeva razlikuje se od prostih brojeva. prosti brojevi su cjelobrojni brojevi koji se mogu podijeliti sami po sebi i 1. na primjer 7 se može podijeliti sam po sebi i 1, tako da je to prost broj.

log3 (4)

Cijeli brojevi koji se mogu podijeliti s drugim brojevima nazivaju se složeni brojevi. Faktorizacija prme vrši se na složene brojeve, a ne na proste brojeve.

Prvih 10 osnovnih cijelih brojeva su 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Primjer faktorizacije

Recimo da želimo pronaći glavne faktore 50. Počinjemo testirati sve cjelobrojne brojeve kako bismo vidjeli dijele li i koliko često 50 i naknadnu rezultirajuću vrijednost. Rezultirajući skup čimbenika bit će prost jer će se, na primjer, kada se iscrpi 2, iscrpiti i svi višekratnici od 2.

50 ÷ 2 = 25; spremite 2
25 ÷ 2 = 12,5, a ne cijeli broj, pa pokušajte sljedeći najveći broj, 3
25 ÷ 3 = 8,333, a ne cijeli broj, pa pokušajte sljedeći najveći broj, 4
25 ÷ 4 = 6,25, a ne cijeli broj, pa pokušajte sa sljedećim najvećim brojem, 5
25 ÷ 5 = 5; uštedite 5
5 ÷ 5 = 1; uštedite 5
Dakle, 50 čimbenika = 2 x 5 x 5 što je isto kao 2 x 5dva

log2 (30)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Ostale pretvorbe brojeva koje treba uzeti u obzir

3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859